De "peter" van de verkeerscampagne

foto Johan Museeuw

Johan Museeuw ' De Leeuw van Vlaanderen'!​ Ook in 2017.

Johan zet zijn schouders onder de verkeerscampagne omdat hij ervan overtuigd is dat er nog tal van problemen zijn die met een beetje goede wil en samenwerking kunnen worden opgelost. Hij verwees hierbij in ons eerste gesprek naar hoffelijkheid tussen alle weggebruikers en het respecteren van de wegcode.

De provinciale verkeersquiz

op  20 januari 2017 werd de jaarlijkse provinciale fietsverkeersquiz actief gezet. Alle inwoners van West-Vlaanderen en alle West-Vlaamse verenigingen kunnen deelnemen aan deze online quiz. 

De online verkeersquiz loopt tot en met 2 oktober 2017.