Over fietsen in harmonie

De campagne, ontstaan in 2010 op initiatief van de toenmalige provinciegouverneur en dit in samenwerking met de politie, de wielerbonden en de wielertoeristen, wil de fietstoerist een veilige plaats bezorgen op de West-Vlaamse wegen. West-Vlaanderen is een fietsprovincie bij uitstek. In 2013 telde het autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie Westtoer maar liefst 5.000.000 recreatieve fietsers op onze West-Vlaamse wegen. West-Vlaanderen wil zorg dragen voor zijn fietstoeristen en hen een veilige plaats bezorgen op de weg. Om die reden dan ook staat verkeersveiligheid bovenaan de ladder.

De campagne richt zich niet alleen tot de fietstoerist zelf, maar ook naar de andere weggebruikers die geconfronteerd worden met fiets- en wielertoeristen.

Uit een detailstudie van de fietsongevallen binnen onze provincie blijkt immers dat er zich in 2014 een totaal van 1640 fietsongevallen voordeden met lichamelijke letsels voor de fietsers tot gevolg. In vergelijking met de voorgaande jaren stellen we een aanhoudende trend vast. In 2014 geraakten elke dag in onze provincie omzeggens 5 medeburgers gewond bij een ongeval met de fiets. 15 medeburgers lieten in 2014 het leven bij een fietsongeval. Deze cijfers zijn hard als je weet dat elk jaar duizenden gezinnen geconfronteerd worden met het leed van verkeersongevallen. De analyse leert ons ook dat de voorrangsregels niet respecteren nog steeds de grootste oorzaak zijn van deze fietsongevallen.

Fietstoerisme in harmonie kenmerkt zich als verkeersveiligheidscampagne door volgende vier pijlers:

  1. de kennis en het respecteren van de verkeersregels verhogen;
  2. een reglementair uitgeruste en goed onderhouden fiets aanmoedigen;;
  3. een correcte en hoffelijke houding van en tussen alle weggebruikers bevorderen;
  4. de wegbeheerders aanmoedigen te investeren in goed berijdbare fietspaden.

De campagne beoogt dus naast de zorg voor de veiligheid van het fiets- en wielertoerisme op de West-Vlaamse wegen tevens het verhogen van de onderlinge verstandhouding tussen fietsers en andere weggebruikers.

De campagne is een samenwerking met en wordt gesteund door de provincie West-Vlaanderen, de Wielerbond Vlaanderen en de Vlaamse Wielrijdersbond.