Start Fietstoerisme in Harmonie

Fietstoerisme in Harmonie 2017 start op Velofollies op vrijdag 20 januari 2017 om 10.00 uur!

In 2017 zullen ook alle gemeentebesturen en politiezones gevraagd worden om actief te participeren.  Stad Gistel en de politiezone Kouter engageren zich in 2017 om aan deze campagne bij hen extra aandacht te besteden. Johan Museeuw wordt tijdens de campagne in de kijker gezet. 

Stad Gistel start zijn campagne rond ‘Fietstoerisme in Harmonie’ op zaterdagmorgen 18 maart 2017 met de organisatie van de 17e Lenteveldtoertocht ingericht door de Koninklijke Sportclub Gistel. Om 9.15 uur is de officiële start voorzien in aanwezigheid van gouverneur Carl Decaluwé en enkele lokale wielerhelden in Atlas Atheneum, Callaertswalledreef 8 te Gistel.
Provinciegouverneur C. Decaluwe zal de verkeerscampagne toelichten.

 

De andere West-Vlaamse politiezones nemen op één of andere manier deel aan deze campagne.  Zoals elk jaar zal PZ Riho (http://www.politiezoneriho.be) ook in 2017 de campagne actief steunen en mee instaan voor de afsluitende activiteit en prijsoverhandiging op donderdag 19 oktober 2017.  De campagne krijgt in 2017 opnieuw een bijzondere steun van de organisatoren van de beurs Velofollies (www.velofollies).

bijlagen: