Uitzending 5: Hoffelijkheid

Je hoeft geen onderzoek te voeren om vast te stellen dat fietsers en automobilisten in het verkeer niet altijd de beste maatjes zijn. Ze verwijten elkaar onaangepast en agressief rijgedrag. De oplossing is eenvoudig: alle weggebruikers moeten de wegcode kennen en kunnen naleven.