De rijsimulator

Nooit meer alcohol, drugs of vermoeid rijden na de ervaring met de rijsimulator !

Doe het nu. Kom je rijvaardigheid testen in het verkeer!

Wil je weten hoe het voelt om te rijden onder invloed van alcohol of drugs?  Ben je te vermoeid en wil je toch rijden? Op de rijsimulator kan je dit alles ervaren in een virtuele omgeving. Eerst leg je de test gewoon af, daarna volgt de rit onder invloed van alcohol, drugs. Ook test je hoe door vermoeidheid je rijgedrag wordt beïnvloed. Hierbij maken we gebruik van speciaal ontwikkelde brillen.

Deze rijsimulator heeft eveneens als doel om bestuurders te sensibiliseren over de risico’s van afleiding achter het stuur en onaangepaste snelheid.

De programma’s kunnen op eenvoudige wijze ingesteld worden op afleiding of snelheid.

Zo leidt smartphonegebruik tot een slechtere uitoefening van de verkeerstaak en speelt het een aanzienlijke rol bij het ontstaan van ongevallen. Door afleiding reageren automobilisten trager, hebben zij een verminderde controle over het voertuig en zien ze dingen over het hoofd.

Ook hard rijden is en blijft de voornaamste oorzaak van dodelijke verkeersongelukken. Bij ongeveer 30% van alle ongevallen met dodelijke afloop werd er te snel gereden. Hoe hoger de snelheid hoe langer de remafstand, en hoe nauwer je gezichtsveld.

Ook voor jongeren, die nog aan geen rijbewijs hebben en zich klaarstomen om te starten met de rijopleiding,  is de rijsimulator uiterst geschikt als eerste kennismaking.

De rijsimulator maakt gebruik van de technologie rond virtuele realiteit. Dit maakt perfect nauwkeurige observatie, registratie en analyse van het menselijk gedrag mogelijk. Daarnaast wordt voor de berekening van het gedrag van overige verkeersdeelnemers en het geven van instructies, kunstmatige intelligentie gebruikt.

de VZW Verkeersveilig West – Vlaanderen heeft ook een motorrijsimulator, aangekocht. Die leent er zich perfect toe defensief rijgedrag te bevorderen, een juiste inschatting te leren maken van gevaarlijke situaties en op die manier mogelijke ongevallen te vermijden - Meer informatie