Andere activiteiten waarop de verkeerscampagne wordt gepromoot

in de aanwezigheid van de gouverneur en Michel Pollentier

Gedurende 2020 zullen er op verschillende plaatsen in de provincie West-Vlaanderen activiteiten doorgaan waarbij de verkeerscampagne Fietstoerisme in Harmonie wordt gepromoot.  Dit zal gebeuren met de steun van de provinciegouverneur en de peter van de campagne Dirk Baert.

Ook in Roeselare op de fiets-4daagse van West-Vlaanderens mooiste (www.westvlaanderensmooiste.be) van 20 tot en met 23 augustus 2020, wordt er actief gewerkt rond de verkeersveiligheid van fietsers met een stand van de campagne.

 

Andere activiteiten zullen in de loop van het jaar verschijnen op de website en facebookpagina .

Volg ons want wie weet hebben wij nog een verrassing!