Ontvangst van de winnaars van de provinciale verkeersquiz

  • groepsfoto winnaars

In Roeselare sloot de gouverneur de provinciale verkeerscampagne “Fietstoerisme in Harmonie” af. Midden januari gaf de gouverneur het startschot van deze campagne op de internationale fietsbeurs Velofollies in Kortrijk, dé plaats bij uitstek om een verkeersveilig fiets- en wielertoerisme te promoten. Met als motto “Elke fietser verdient een veilige plaats op onze West-Vlaamse wegen” vormt dit meteen ook de hoofddoelstelling van de campagne “Fietstoerisme in Harmonie”. Hoofdwinnaar is Kaat Commeyne uit Roeselare. De gouverneur dankte het provinciebestuur West-Vlaanderen, de stad Roeselare, politiezones Vlas, Gavers, Westkust en Riho voor de jaarlijkse ondersteuning van deze campagne. Ook dank aan de peter van de campagne Michel Pollentier, de fietsbeurs Velofollies en de firma Venturelli/Bonaventura BVBA voor de mooie hoofdprijs!  Allen die zich inzetten voor de verkeersveiligheid van de wielertoeristen en fietsers langs onze West-Vlaamse wegen dankt de gouverneur uitdrukkelijk voor hun voortdurende inzet en samenwerking. Niet te vergeten ook dank aan de sponsors van de vzw voor hun ondersteuning.

Enkele sfeerbeelden