Slothappening

In Roeselare sloot de gouverneur de provinciale verkeerscampagne “Fietstoerisme in Harmonie” af. Midden januari gaf de gouverneur het startschot van deze campagne op de internationale fietsbeurs Velofollies in Kortrijk, dé plaats bij uitstek om een verkeersveilig fiets- en wielertoerisme te promoten. Met als motto “Elke fietser verdient een veilige plaats op onze West-Vlaamse wegen” vormt dit meteen ook de hoofddoelstelling van de campagne “Fietstoerisme in Harmonie”. De campagne baseert zich sinds haar start op de volgende pijlers: een goede kennis van en respect voor de verkeersregels, de noodzaak aan een reglementair uitgeruste fiets, veilige fietspaden en hoffelijkheid van en tussen alle weggebruikers. Deze zaken moeten ertoe bijdragen dat fietsers, die nog steeds de meest kwetsbare weggebruikers zijn, verkeersveilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Hoofdwinnaar is Karolien Samyn uit Oudenaarde. De gouverneur dankte het provinciebestuur West-Vlaanderen voor hun jaarlijkse ondersteuning van deze campagne. Ook dankte hij de stad Roeselare, politiezones Vlas, Gavers en Riho, de peter van de campagne Eric Leman, de fietsbeurs Velofollies en natuurlijk de firma Venturelli/Bonaventura BVBA voor de mooie hoofdprijs!  Allen die zich inzetten voor de verkeersveiligheid van de wielertoeristen en fietsers langs onze West-Vlaamse wegen dankt de gouverneur uitdrukkelijk voor hun voortdurende inzet en samenwerking. Niet te vergeten ook dank aan de sponsors van de vzw voor hun ondersteuning. (6/12/2018)

Enkele sfeerbeelden