Campagne Modder op de weg

Affiche modder op de weg

actie 2019

Elk jaar opnieuw zorgt de oogstperiode voor vervuilde en vaak gevaarlijke wegen. Naar aanleiding van de zware verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000, waarbij 3 dodelijke slachtoffers vielen, werd in 2001 de campagne “Modder op de weg” uitgewerkt. We zijn ondertussen toe aan de 19e editie. Deze loopt van 1 september tot 31 december. 
 
De doelstelling van deze campagne is de landbouwwegen tijdens de oogstperiode veilig te houden. Pijlers hierbij zijn het ter beschikking stellen van aangepaste signalisatie van de landbouwers om de weggebruikers te waarschuwen indien de wegen bevuild zijn en het maken van duidelijke afspraken tussen de landbouwers, gemeente en politie.
 
Deze campagne is gestoeld op een gedeelde verantwoordelijkheid: de landbouwers zorgen voor een effectieve en veilige manier voor het reinigen van de beslijkte wegen en het aanduiden van mogelijk gevaar en de weggebruikers matigen hun snelheid en passen hun rijgedrag aan.

 start actie 2019

De kick off van de campagne had dit jaar plaats in Spiere-Helkijn bij landbouwer Maes.