Campagne Modder op de weg

Affiche modder op de weg

campagne 2018

Elk jaar opnieuw zorgt de oogstperiode voor vervuilde en vaak gevaarlijke wegen. Naar aanleiding van de zware verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000, waarbij 3 dodelijke slachtoffers vielen, werd in 2001 de campagne “Modder op de weg” uitgewerkt. 
 
Doelstelling van deze campagne is de landbouwwegen tijdens de oogstperiode proper en vooral veilig te houden. Pijlers hierbij zijn het ter beschikking stellen van aangepaste signalisatie van de landbouwers om de weggebruikers te waarschuwen indien de wegen bevuild zijn en het maken van duidelijke afspraken tussen de landbouwers, gemeente en politie.
 
In het kader van deze campagne nemen de landbouwers vooral zelf hun verantwoordelijkheid op en zorgen voor een effectieve en veilige manier voor het reinigen van de beslijkte wegen. Dit resulteert niet alleen in een veilige oogst voor de landbouwer zelf, maar worden ook de weggebruikers efficiënt gewaarschuwd voor mogelijke gevaren. 
 
De campagne “Modder op de weg” loopt jaarlijks van 1 september tot 31 december. 
De campagne werd in 2018 jaar voorgesteld in Oostkamp. Er namen 45 steden en gemeenten deel, die allen een Lokaal Meldpunt installeerden dat instaat voor de informatieverstrekking aan de lokale landbouwers, de organisatie van informatiesessies en de verspreiding van het campagnemateriaal en de signalisatieborden.