Campagne Modder op de weg

Het hoofddoel  van de nieuwe aanpak is om zo weinig mogelijk verkeersongevallen en valpartijen te hebben ten gevolge van modder op de weg.

 

We doen dit door:

  1. De campagne jaarlijks rond september/oktober op te starten voor de landbouw.  Dit jaar is Wijtschate aan de beurt. Niet toevallig in de Westhoek. Dit is uiteraard gelinkt aan het EU project: “Samen op weg in de Westhoek”.
  2. Nieuw dit jaar is dat de campagne het ganse jaar loopt net door de onvoorspelbaarheid van het klimaat.

 

Waarop focussen we dit jaar?

  1. We willen de meldingsbereidheid verhogen bij de weggebruiker
  2. via 1700 en meldpuntwegen.be : zonder incidenten en als er geen verkeersbord staat
  3. 101 en 112 of de app 112 : met incidenten zoals een val of verkeersongeval
  4. Dit jaar werden 2 soorten groottes van de verkeersborden aangeboden via de jaarlijkse offerte aan de gemeenten (knipperlichten zijn niet mogelijk omdat het bord te smal is, evenmin als iets om het bord te bevestigen tegen diefstal)
  5. Nieuw dit jaar is dat we de campagne uitbreiden naar alle “modder-veroorzakers” zoals bij bouwwerven.
  6. De verdraagzaamheid, het respect en begrip voor mekaar als weggebruiker en landbouwer.
    We doen dit via integratie van “modder op de weg” in de campagne ‘Samen op weg in de Westhoek’: communicatie naar landbouwers, loonarbeiders, maar ook de scholen, toerisme via Boerenbond, om zo de verantwoordelijkheidszin van de landbouwers verder stimuleren met behulp van de Boerenbond

campagne modder op de weg

Samen dit thema warm houden en de weggebruikers stimuleren om gevaarlijke situaties te melden vooraleer er menselijk leed gebeurt, daar ligt de focus op in 2021.